Geschiedenis

9 oktober 1994.
Als onafhankelijke kandidaten op een CVP-lijst bieden Jean-Marie Dumery, Jan Ruyschaert en Peter Norro zich een laatste keer onder de Volksunie-vlag aan de Blankenbergse bevolking aan. Ondertussen begon nationaal een boedelscheiding tussen VU en ID21

Bij de gemeenteraadsverkiezing van 2000 was er geen deelname meer van  de Blankenbergse Volksunie.

In juni 2001 werd een ledenreferendum gehouden over de opsplitsing van de VU. De groep Vlaams-Nationaal met Geert Bourgeois haalde het bij de stemming.  Ook  VU Blankenberge gaf zijn steun aan  Geert Bourgeois.

Oud-VU-leden Pol Decleer, Jean-Marie Dumery, Gino Timmerman, Jan Ruysschaert, Dany Tierenteyn en Bernard Dejonghe sloegen samen met arrondissementeel Joël Boussemaere de handen in elkaar om opnieuw een afdeling op te richten in Blankenberge.

Op 15 januari 2004 vond de stichtingsvergadering van N-VA Blankenberge plaats.

Het werd een afdeling waarin Blankenberge samen met Zuienkerke en de omringende polderdorpen één entiteit zou vormen.  Gezien de leefsituatie van de beide gemeenten verschillend waren, zouden per gemeente andere accenten gelegd worden.

16 februari 2004 : eerste persconferentie met voorstelling van de nieuwe afdeling opgericht met als voorlopig bestuur : Pol Decleer (voorzitter), Erik Van In (ondervoorzitter), Myriam Moens (secretariaat), Patrick Decoster,  Jan Ruysschaert, Gino Timmerman (public relations) en Danny Tierenteyn (penningmeester).  Dit voorlopige bestuur zou dienst doen tot de eerstvolgende bestuursverkiezing.

Oud-VU-leden werden gecontacteerd en weldra groeide de Blankenbergse N-VA uit tot een kleine maar volwaardige politieke partij te Blankenberge.

Op 29 november 2004 werd een definitief bestuur verkozen.
Onze ploeg bestond toen ondermeer uit Johan Cooman, Pol Decleer, Patrick Decoster, Daphné Dumery, Myriam Moens, Dany Gerardy, Jan Ruysschaert, Dany Tierenteyn en Gino Timmerman.

In 2006 nam N-VA in kartel met CD&V deel aan de gemeenteraadsverkiezingen maar helaas werd geen enkele N-VA’er verkozen. 

Dank zij een gedreven en gemotiveerd bestuur en een voorzitter als goede coach, en met Daphné Dumery zelfs een heuse Blankenbergse volksvertegenwoordiger is ons ledenaantal ondertussen spectaculair gestegen.

Met de verkiezingen in 2012 is N-VA Blankenberge-Uitkerke (zoals de afdeling voluit heet) de 2de grootse partij in Blankenberge en telt maar liefst zes gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden. Voorzitter Jan Cuyle gaat voluit voor een tweede termijn.

16 december 2014. Na bijna 2 jaar contructieve oppositie is er in Blankenberge een coalitie wisseling. N-VA Blankenberge-Uitkerke verlaat de oppositie en komt bij de meerderheid. Daphné Dumery wordt éérste schepen.