Nieuws

Op 21 juni 2022

Namens de N-VA-fractie in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Blankenbergedd. 16/06/2022 Aanvraag conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement Raad voor maatschappelijk welzijn. Indiening aanvullend agendapunt op de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 21 juni 2022. Armoedebeleidsplan …

Op 21 juni 2022

Aan de Algemeen Directeur,dd. 16/06/2022 Mondelinge vraag conform artikel 11 van het huishoudelijk reglement gemeenteraad over ‘zomerschool Taalkriebels’ We lezen dat het lokaal bestuur voor het eerst een zomerschool wil organiseren voor 24 kinderen in Blankenberge. In een zomerschool wordt …

Op 21 juni 2022

Aan de Algemeen Directeur, dd. 16 juni 2022 Aanvraag conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad. Indiening aanvullend agendapunt op de gemeenteraad dd. 21 juni 2022 . Programma ‘Beachsport 2022’. TOELICHTING ‘Sport overdag’ bestaat reeds jaren in Blankenberge. Het is een …

Blikvangers

  • Een nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Blankenberge