Lokaal werk

Na een start in de oppositie, waar de N-VA op een constructieve manier oppositie voerde, werd voor de grootste meerderheid snel duidelijk dat de N-VA voor Blankenberge een belangrijke meerwaarde heeft. De schepenwissel met Daphné Dumery als éérste schepen zorgde ervoor dat N-VA bij de meerderheid in Blankenberge kwam.

Eindelijk wordt er een beleid gevoerd dat verantwoordelijkheid beloont, dat schulden afbouwt. Een beleid dat niemand achterlaat. Wie vooruit wil in het leven, kan rekenen op de steun van het stadsbestuur. Met een écht sociaal beleid, geen socialistisch beleid.

We zijn volop bezig met de inkanteling van het OCMW en de stad. Zoeken naar een oplossing om op een economische en efficiënte manier de werking van Blankenberge te verbeteren. De bewoners vlotter en doelgericht te helpen. Zorgen dat de middelen die we hebben bij de juiste personen terecht komen. In november 2016 heeft het nieuw Sociaal Huis zijn plaats gekregen in het voormalig rijkswachtgebouw. Alle sociale diensten in één huis, centraal gelegen en vlak naast het stadhuis. Om de Blankenbergse inwoner nog een beter service te kunnen bieden.

Eindelijk wordt er een beleid gevoerd gericht op onze lokale economie met aandacht voor de noden van de lokale handelaars. Zij zorgen immers voor tewerkstelling en toegevoegde waarde. Zo werd een inspiratieavond voor handelaars georganiseerd en was er het feestelijk gastronomisch project ‘Blankenberge bruist’. Eind 2016 werd het ondernemersloket opgericht. Eén aanspreekpersoon om de handelaar maximaal te informeren en te begeleiden. Er is reeds een BIN-Z (buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen) opgericht. Ook werd cultuur en toerisme op elkaar afgestemd om zo maximaal in te zetten op een aantrekkelijk aanbod voor zowel de Blankenbergenaar als voor de bezoeker of toerist. 

Eindelijk is er een jeugdhuis voor onze Blankenbergse jeugd, maar niet één van 5 miljoen euro, dat zou geen realistische en verstandige keuze zijn. Wij willen niet onverantwoord omspringen met belastinggeld en de toekomstige generaties opzadelen met meer schulden.

Ook worden er nu terecht opportuniteiten gezien in de vergrijzing van onze stad en worden onze senioren gewaardeerd voor hun inbreng in het sociale weefsel van onze badstad. Het aantal vrijwilligers in de vele organisaties is niet te onderschatten. Daarom kunnen onze actieve senioren, die vaak ook de zorgen van de kleinkinderen op zich nemen, met hun kleinkinderen terecht bij de speelpleinwerking Speelberge.

En er zijn tal van andere voorbeelden waar de kracht van verandering merkbaar is…

Maar dit is nog maar het begin, de tanker is aan het keren.