Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 9 november 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Namens de N-VA fractie in de gemeenteraad van BlankenbergeAan de Algemeen Directeur,dd. 4 november 2021 Aanvraag conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad. Indiening aanvullend agendapunt op de gemeenteraad dd. 9 november 2021. Structurele terugkoppeling werkgroep duurzaamheid …

Op 9 november 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Namens de N-VA fractie in de gemeenteraad van BlankenbergeAan de Algemeen Directeur,dd. 4 november 2021 Aanvraag conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad. Indiening aanvullend agendapunt op de gemeenteraad dd. 9 november 2021. Optimalisering vrije tijdstoelage. Toelichting …

Op 9 november 2021

Namens de N-VA fractie in de gemeenteraad van BlankenbergeAan de Algemeen Directeur,dd. 4 november 2021 Aanvraag conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad. Indiening aanvullend agendapunt op de gemeenteraad dd. 9 november 2021. Aanvraag label Hartveilig - opvolging. Toelichting …

Op 8 oktober 2021

Aanvraag conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad. Indiening aanvullend agendapunt op de gemeenteraad dd. 12 oktober 2021. Stijgende energiefactuur. Toelichting: Dat de prijzen voor energie sinds september in sterk stijgende lijn zijn hoeft geen inleiding meer. De media …

Op 7 oktober 2021

Mondelinge vraag conform artikel 11 van het huishoudelijk reglement gemeenteraad over Blankenberge Hartveilig In juni van dit jaar werd het belang van toegankelijke AED-toestellen in de stad opnieuw onder de aandacht gebracht vanwege een gulle schenking. Verscheidene AED’s kregen een plaats in het …

Op 7 oktober 2021

Onderwerp: Indienen aanvullend agendapunt conform art.3 Huishoudelijk reglement gemeenteraad m.b.t. het verkeersluw handelscentrum - Gemeenteraad van dd. 12 oktober 2021 Toelichting agendapunt: Voorstel raadsbesluit inzake verkeersluw handelscentrum Het vorig bestuur had er naar aanleiding van de …