Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 oktober 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Gemeenteraad, Verkiezingen 2018

Op 14 oktober heeft de kiezer een duidelijk signaal gegeven met als resultaat dat Blankenberge vanaf januari 2019 zal bestuurd worden door drie partijen, N-VA, sp.a en CD&V. In de nieuwe coalitie heeft N-VA de meerderheid met 7 zetels. Daphné Dumery wordt burgemeester van de stad Blankenberge. N …

Op 12 oktober 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Verkiezingen 2018

Hij was een sterke man, Ludo Monset. Een leider. Een kapitein. De burgemeester van ons allemaal. Blankenberge zal hem missen. Namens N-VA Blankenberge-Uitkerke wensen wij zijn echtgenote en zijn familie ons medeleven te betuigen met het overlijden van ere-burgemeester Ludo Monset.   …

Op 2 oktober 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Verkiezingen 2018, Woonbeleid

N-VA Blankenberge denkt na over de idee van een toekomstig 'woonloket' of 'woonwinkel' waar burgers terecht zouden kunnen voor onafhankelijk advies over woonsubsidies, (ver)bouwen, energiesnoeiers, inschrijvingen, private huur, leegstand, verkrotting, etc. “Indien we efficiënt willen werken en …

Op 29 september 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Jeugd, Verkiezingen 2018, Speelpleinen

Al jaren is het stadsbestuur op zoek naar speelruimte in de binnenstad/centrum. Blankenberge beschikt momenteel in totaal over een twaalftal grote en kleinere speelpleinen met daarnaast nog heel wat spelprikkels en sportpleintjes. Deze werden echter allemaal aan de rand van Blankenberge gecreëerd …

Op 28 september 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Verkiezingen 2018, Sociale huisvesting, Woonbeleid

Kathleen Haegeman, gemeenteraadslid voor N-VA en ondervoorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof, pleit voor de invoering van een middelentoets voor wie een sociale woning aanvraagt. Enkel zo, via dit efficiënte instrument, kan gepeild worden naar de effectieve behoeftigheid …

Op 21 september 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Verkiezingen 2018, Fietsbeleid, Mobiliteit en verkeersveiligheid:

Recent cijfermateriaal in Vlaanderen geeft aan dat het aantal fietsongevallen in de eerste helft van dit jaar opnieuw gestegen is. De populariteit van de elektrische fiets zorgt ervoor dat er steeds meer zwakke weggebruikers bijkomen. De komende jaren inzetten op een veiliger fietsomgeving is dan …